Welkom bij Ecobusje.nl


Privacyverklaring Ecobusje.nl

Ecobusje.nl is een handelsnaam van TMN Consultancy BV. Als je contact met ons opneemt, deel je persoonsgegevens met ons.

Met het contactformulier of per e-mail kun je vragen stellen. De verstrekte persoonsgegevens komen terecht in onze WordPress omgeving (Everest Forms Plug-in) en onze e-mailomgeving. Als je je telefoonnummer deelt en aangeeft dat je graag antwoord krijgt via Whatsapp, dan wordt je telefoonnummer ook gebruikt in Whatsapp voor Business met bijbehorende privacyvoorwaarden. Wij gebruiken de gegevens om je vragen te beantwoorden. We doen niet aan nieuwsbrieven, maar we gebruiken je e-mailgegevens mogelijk een enkele keer voor een promotie van ecobusje.nl. We verwijderen de gegevens tenminste een keer per jaar.

Ook met het gebruik van het beschikbaarheidsaanvraagformulier verstrek je ons persoonsgegevens. Ook deze persoonsgegevens komen terecht in de WordPress en e-mailomgeving. Wij gebruiken deze gegevens om met jou te communiceren en je te laten weten of je het busje kunt huren in de door jou gewenste periode. We sturen je dan een reserveringsformulier. Of het nu komt tot een reservering of niet, deze persoonsgegevens verwijderen we tenminste een keer per jaar.

Middels het reserveringsformulier deel je meer persoonsgegevens met ons, zoals de geboortedatum van de bestuurder(s). De contactgegevens worden gebruikt voor de communicatie voorafgaand, tijdens en na afloop van de huur van het busje. De reserveringsformulieren slaan we lokaal op en bewaren we zo lang als nodig is. Deze gegevens delen we met derden als dat noodzakelijk is, denk aan belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen of in het geval van een informatieplicht richting de politie. 

Facturen bevatten ook bepaalde persoonsgegevens. Alle facturen worden verwerkt en opgeslagen in TheNextInvoice. Deze worden bewaard zolang dat nodig is en zolang de wet dat voorschrijft. 

Als je dat wilt, kun je altijd een verzoek bij ons doen om je contactgegevens te verwijderen. We zullen dat dan zo snel mogelijk doen. Zakelijke gegevens, zoals facturen, verzekeringsinformatie etc. valt hier uiteraard buiten.